HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hydrogen and Fuel Cells – Coming of Age #CCSHFC2020

Podujatia

Dňa 17. marca 2020 sa v anglickom Birminghame v NEC (National Exhibition Centre) uskutoční konferencia a technologická burza venovaná novým technológiám v oblasti vodíka a palivových článkov. Koordinátorom podujatia je Technologické centrum AV ČR.

Ide o jedinečnú príležitosť stretnúť sa s kľúčovými hráčmi v priemysle na ľahko prístupnom mieste s vynikajúcimi spojeniami s cestnou, železničnou a leteckou dopravou.

Konferencia bude rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch zameraná na vodíkové hospodárstvo a možnosti využitia palivových článkov, vrátane prepravy malých a veľkých statických i prenosných aplikácií.

Registrácia je už dostupná.

Viac informácií a program podujatia.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na: E. Kudrnovú, e-mail: kudrnova@tc.cz; tel.: +420 234 006 134