HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

HubIT Online Designathon

Podujatia

Image may contain: text that says "HubIT TECHNOLOG TECHNOOGYTH NOLOO WITH ANDFO AND SOCIETY HubIT Health Designathon 4 to 6 December 2020 ONLINE NEW DATE www.hubit-project.eu"

Ak chcete prispieť k dizajnu budúcej zdravotnej starostlivosti pomocou priekopníckych IKT riešení, prihláste sa na ďalší HubIT Online Designathon! Podujatie sa uskutoční v novom termíne 4. – 6. decembra 2020.

Prečo sa zúčastniť?

Ako si predstavujete budúcnosť informačných a komunikačných technológií (IKT) v zdravotníctve? Ako môžu IKT prispieť k nášmu zdraviu a pohode? Ako môžeme zmierniť negatívne účinky IKT na zdravie? Aké druhy inovácií môžu prispieť k rozvoju inkluzívnych zdravotníckych služieb?

Aby sme dostali odpovede na tieto otázky, projekt HubIT pozýva všetkých záujemcov o účasť na nadchádzajúcom Designathon, ktorého cieľom bude generovať nové nápady zamerané na rôzne výzvy, vrátane (ale nielen) týchto tém:

1. Lepšia zdravotná starostlivosť pre znevýhodnené skupiny

2. Riešenie každodenných prekážok pre ľudí so zdravotným postihnutím

3. Internet, strojové učenie alebo umelá inteligencia ako nástroj na zmenu zdravotnej starostlivosti k lepšiemu.

4. Riešenie možných nežiaducich účinkov IKT na zdravie a pohodu

Ďalšie nápady a témy sú samozrejme viac než vítané! Ak chcete prispieť k dizajnu budúcej zdravotnej starostlivosti pomocou priekopníckych riešení v oblasti IKT, potom príďte a pripojte sa k nám.

Kto sa môže zúčastniť?

Vytvoria sa tímy zložené z jednotlivcov z európskych krajín s rôznym zázemím a skúsenosťami, ktorí dostanú dva dni na vypracovanie svojich projektov. Nech už je vaša špecializácia akákoľvek – IT, dizajn alebo spoločenské vedy – alebo jednoducho, ak vás táto téma fascinuje: v tomto Designathon je len na vás, či sa zameriate na vytváranie individualizovaných riešení pre každodenné použitie, vytváranie nových návrhov alebo necháte svoju fantáziu bežať divoko a snívať futuristické nápady.

Na záver porota udelí ceny dvom najlepším nápadom vytvoreným tímami. Pripojte sa a vytvárajte nové nápady pre spoločnosť zajtrajška!

Účastníci vytvoria tímy do 6 osôb a majú možnosť:

1. Spoluvytvárať a testovať nové obchodné a výskumné nápady;

2. Dostávať hĺbkovú spätnú väzbu od odborníkov a potenciálnych koncových používateľov;

3. Nadväzovať cezhraničné, celoeurópske obchodné partnerstvá;

4. Vybrať si jeden z dvoch najlepších tímov a vyhrať ceny

Registrácia

Viac informácií

Projekt HubIT

Zdroj: HubIT, zverejnené: 3.12.2020, autor: rpa