HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon Europe: The first assessment

Podujatia

Program Horizont Európa, najväčší program EÚ v oblasti výskumu a inovácií, je v štádiu svojej implementácie. Na jar 2021 začala Európska komisia zverejňovať prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov. Na výročnej konferencii siete Science|Business Network budú prezentované prvé verejné hodnotenia programu Horizont Európa.

Viac info

Program

8.2.2022, 14:30 – 17:35

9.2.2022, 9:00 – 18:05

Registrácia

Zdroj, 4.2.2022, elz