HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon Europe Info Days – Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Podujatia

 • Začiatok
  29.11.2021, 09:00
 • Koniec
  01.12.2021, 18:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  EK
 • Miesto konania
  online

V dňoch 29.11.2021 – 01.12.2021 organizuje Európska Komisia online informačné dni pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír, programu Horizont Európa.

Informačné dni sú relevantné pre výskumné inštitúcie, univerzity či podniky, ktoré majú záujem o účasť vo výzvach v rámcovom programe Horizont Európa v rámci Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Počas informačných dní budú predstavené témy pracovného programu pre Klaster 4 na rok 2022, ktoré poskytnú potenciálnym žiadateľom príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach zapojenia sa do programu.

Pracovný program pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír nájdete zverejnený na Funding & Tenders Portály v časti Reference Documents (pod  Work Programme & Call documents, 2021 -2022, HE Main Work Programme 2021 – 2022).

Space INFO DAY EC

Viac informácií a program podujatia

Rozpis informačných dní podľa destinácií:

 • 29. novembra: Destinácie 1 a 2,
 • 30. novembra: Destinácie 2 a 5,
 • 1. decembra: Destinácie 3, 4 a 6.

Zdroj: stránka EK, 09.11.2021, erh