HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon Europe for Business conference

Podujatia

 • Začiatok
  26.02.2024, 09:30
 • Koniec
  26.02.2024, 16:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  NCBR
 • Miesto konania
  Varšava

Do pozornosti vám dávame konferenciu „Horizon Europe for Business„, ktorá sa uskutoční v hoteli Marriott vo Varšave dňa 26. februára 2024 od 9:30 do 16:30 hod. Ponuka programu Horizont Európa je pomerne rozsiahla a poskytuje množstvo príležitostí pre spoločnosti rôznych veľkostí a profilov. Od Európskej investičnej rady (EIC) až po tematické klastre, partnerstvá a po EIT, existuje množstvo ciest a nástrojov, ktoré môže každý preskúmať.

Účastníci konferencie budú mať možnosť dozvedieť sa o týchto príležitostiach, nadviazať kontakt s ostatnými účastníkmi a získať aj praktické poznatky vrátane workshopu o efektívnych technikách obchodnej prezentácie (tvz. pitching).

Podujatie je otvorené pre širokú škálu účastníkov so silným zameraním na podnikateľský sektor, najmä na MSP a začínajúce podniky. K účasti pozývame aj spoločnosti z regiónu strednej a východnej Európy, nielen z Poľska. Ak chcete rozšíriť svoje možnosti získania financovania z EÚ nad rámec miestnych výziev, pozývame vás, aby ste sa ponorili do európskeho inovačného ekosystému, spojili sa s ostatnými zainteresovanými stranami zameranými na inovácie a preskúmali rôzne možnosti financovania.

Dopoludňajšia časť bude obsahovať diskusný panel za účasti zástupcov EK, domácich expertov, finančných poradcov a ďalších odborníkov z praxe.

V popoludňajších hodinách si návštevníci môžu vybrať z troch tematických okruhov:

• Informačná sekcia EIC (pre deep tech SMEs (MSP) vrátane start-upov)

• Informačná sekcia EIT (pre spoločnosti a SMEs (MSP) ako potenciálnych partnerov EIT KIC)

• Tematické výzvy a Európske partnerstvá (pre veľké spoločnosti a MSP)

Registrácia na podujatie je už otvorená

Zdroj: NCBR, 7. 2. 2024, kas