HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinar: Horizon Europe financial guidelines: How to read, understand and comply with – Expert Insights

Podujatia

Dňa 11. októbra 2022 sa bude konať 1-hodinový webinár „Horizon Europe financial guidelines: How to read, understand and comply with – Expert Insights“ / „Finančné smernice programu Horizont Európa: Ako ich čítať, porozumieť a dodržiavať – Skúsenosti expertov“.

Cieľom webinára bude informovať ako sa vyhnúť chybám pri tvorbe rozpočtu a vyúčtovaní projektu.

Termín: 11.10. 2022 od 14:00 hod.

Viac informácií a registrácia (bezplatne)

Všetky informácie k programu Horizont Európa v slovenskom jazyku získate v Národnej kancelárii Horizontu.

EMDESK, 28.9.2022, elz