HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Horizon 2050: Towards a greener, smarter world

Podujatia

Každoročná Konferencia Science|Business zameraná na ambicióznu politickú agendu Európskej komisie (napr. európsky cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom) a jej dopady na vedu, technológie a inovácie sa uskutoční 4. februára 2020 v Bruseli.  

Vo februári sa na tejto výročnej konferencii v oblasti vedy a podnikania stretne viac ako 300 zúčastnených strán na dva hlavné účely: zhodnotiť najnovší vývoj v kľúčových pilieroch novej európskej agendy a preskúmať ich dôsledky pre vedecké, technologické a inovačné spoločenstvá, ktoré budú mať rozhodujúcu úlohu pri riadení pokroku.

Témou bude aj výzva rozvoja ďalšej generácie (generácií) výskumných pracovníkov, inovátorov a podnikateľov, ktorí budú mať vedúcu úlohu pri budovaní trvalo udržateľnej klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; zverejnené 21.1.2020; mit