HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

High-Level Konferencia o zapojení občanov do misií EÚ

Podujatia

 • Začiatok
  21.03.2022, 08:30
 • Koniec
  21.03.2022, 18:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Európska komisia
 • Miesto konania
  Paríž, online
 • Odkaz na webovú stránku

Päť misií EÚ predstavuje nový a inovačný spôsob spolupráce a zlepšenia životov ľudí v Európe, ako aj za jej hranicami. Snahou misií EÚ je riešiť veľké výzvy v oblasti boja s rakovinou, adaptáciou na zmenu klímy, ochrany pôdy, vôd a oceánov, či uhlíkovo neutrálnych miest a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele.

Misie, ktoré sú súčasťou programu Horizont Európa, ako aj originálnou koncepciou politiky EÚ, ktorá spája niekoľko útvarov Komisie, budú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority EK a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme.

Konferencia (The High Level Conference on Citizen Engagement in European Missions) ponúkne široké spektrum plenárnych zasadnutií, školení, výskumných fór, kde sa okrem ministrov predstavnia poprední odborníci z rôznych sektorov a zainteresované osoby v problematike zapojenia verejnosti do činnosti misií.

Konferencia sa uskutoční prezenčne v Paríži a bude vysielana aj online.

Program konferencie.

Miesto konania: Ekonomická, sociálna a environmemtálna Rada v Paríži, Place d’Iéna 9/online

REGISTRÁCIA

Zdroj: EK, 18.3.2022, mit