HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Healthier Together The EU NON-COMMUNICABLE DISEASES INITIATIVE

Podujatia

 • Začiatok
  22.06.2022, 15:00
 • Koniec
  22.06.2022, 16:40
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  EC DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY
 • Miesto konania
  online

Európska komisia dopĺňa Európsky plán na boj proti rakovine a venuje sa hlavným neprenosným ochoreniam novým ambicióznym a systematickým prístupom.

Na podujatí, ktoré sa uskutoční online 22. júna 2022 (15:00 – 16:40 h), bude bližšie predstavená iniciatíva EÚ v oblasti neprenosných ochorení za účasti komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej.

Iniciatíva Zdravšie spolu – EÚ proti neprenosným ochoreniam je súbor nástrojov, ktorý má pomôcť krajinám EÚ znížiť záťaž neprenosných chorôb a zlepšiť zdravie občanov prostredníctvom podpory opatrení členských štátov a zainteresovaných strán. Identifikuje účinné politiky a najlepšie postupy identifikované členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Mapuje aj právne a finančné nástroje, ktoré možno použiť na realizáciu týchto opatrení.

Iniciatíva EÚ v oblasti neprenosných ochorení je inovatívna aj ako proces: dokument sa vytvára spoločne s členskými štátmi za účasti zainteresovaných strán a po rozsiahlych konzultáciách s útvarmi Komisie, WHO, OECD a Európskou investičnou bankou.

Program podujatia a registrácia

Zdroj: EK, 20.6.2022, mob