HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

H2020 Energy Research Virtual Info Day

Podujatia

Radi by sme Vás pozvali na Informačný deň s názvom H2020 Energy virtuálnej Info Day, ktorý sa bude konať dňa 20. septembra 2016. Zaregistrujte sa na túto akciu.
Informačný deň je určený potenciálnycm žiadateľom výzvy na predkladanie projektov v rámci Horizont 2020 pracovného programu 2016-2017 pre oblasť „Bezpečná, čistá a efektívna energia“.

Prezentované témy:
– témy pracovného programu, ktoré bude možno podávať v roku 2016, najmä novinky a zmeny v aktualizovanom pracovnom programe
– Proces predkladanie a vyhodnocovanie
– Osvedčené postupy z úspešných žiadateľov

Viac informácií, registračný formulár a agenda sú k dispozícii na stránke podujatia.
Účastníci budú môcť sledovať  podujatie cez web streaming a budú  mocť klásť otázky pred a počas akcie prostredníctvom e-mailu a na Twitteri (# H2020Energy). Prosím, pošlite svoje otázky uvedenie danej témy v poli predmetu na adresu: INEA-H2020-Energy-Infoday@ec.europa.eu.
Registrácia sa požaduje, aby pomohol usporiadatelia pokryť informačné potreby účastníkov. Registrovaní účastníci dostanú podrobné informácie o odkaze na web streaming pred začatím podujatia.