HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Green Cities for a Greener Future

Podujatia

 • Začiatok
  21.5.2018
 • Koniec
  25.5.2018
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EC
 • Miesto konania
  Brusel
 • Štát
  Belgicko
 • Odkaz na webovú stránku

Ďalší ročník EU Green Week  sa zameria na podporu EÚ mestám, aby sa stali lepším miestom pre život a prácu. Predstaví vývoj politík v oblasti kvality ovzdušia, hluku, prírody a biodiverzity, odpadového a vodného hospodárstva a podporí participatívne prístupy k rozvoju miest, vytváranie sietí a nástrojov na výmenu osvedčených postupov, zapájanie miestnych orgánov a občanov a podporí zdieľanie ich vízie trvalo udržateľnej budúcnosti.

Okrem konferencie sa budú konať aj sprievodné podujatia v celej Európe.