HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Graphene Week 2021

Podujatia

 • Začiatok
  20.09.2021, 08:00
 • Koniec
  24.09.2021, 00:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Miesto konania
  online

Graphene Week je hlavná európska konferencia venujúca sa najnovším inováciám a výskumu v oblasti grafénu, ktorá spája expertov z priemyslu a akademického prostredia. Táto konferencia je podujatím v rámci Graphene Flagship.

Pätnásta edícia tejto online konferencie sa bude konať v Štrasburgu v dňoch 20.09.2021 – 24.09.2021 a bude ju hosťovať University of Strasbourg. Registrácia je už otvorená a program zverejnený.

Graphene Flagship združuje viac ako 170 partnerov z priemyselného a akademického prostredia z 21 krajín. Je financovaný z Európskej Komisie a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť významnú rolu Európy v prebiehajúcej technologickej revolúcii, napomôcť preniesť grafénové inovácie z laboratórií do komerčnej sféry.

Viac informácií a možnosť registrácie nájdete na stránke Graphene Flagship

Viac informácií o Horizonte Európa a možnostiach zapojenia sa Vám poskytne príslušný NCP.

Zdroj: web stránka Graphene Flagship, 17.02.2021, erh