HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Global Conference on Global Warming

Podujatia

Je to multidisciplinárna medzinárodná konferencia, ktorá sa zameriava na otázky o otepľovaní a zmene klímy, ako aj na možné riešenia. Jej cieľom je poskytnúť fórum pre: výmeny technických informácií, šírenie kvalitných výsledkov výskumu, prezentácia nových politík a vedeckého rozvoja ako aj budúcich priorít pre rozvoj a zabezpečenie udržateľných dodávok energie.