HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

FITS 2022 – Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku

Podujatia

Vodík z obnoviteľných zdrojov. Zdroj: iStockphoto.com
Konferencia Fóra inžinierov a technikov Slovenska (FITS). Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Veda, výskum, vývoj, technika a inovácie sú hybnými silami rozvoja spoločnosti. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti je potrebné dostať uvedené oblasti do širšej pozornosti, najmä technickej verejnosti. A to nielen z pohľadu legislatívy, ale hlavne z pohľadu adresného praktického využívania nových poznatkov so zameraním na zvýšenie kvality života.

Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied vás pozývajú na konferenciu. Ústredná téma FITS 2022 má názov Vodík a jeho budúcnosť na Slovensku. Súčasťou podujatia je slávnostné odovzdávanie ocenení ZSVTS.

Cieľ podujatia

Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor odborným príspevkom prinášajúcim informácie, skúsenosti a príklady úspešnej realizácie v danej oblasti. Zároveň poskytuje diskusný priestor pre zástupcov vedy, výskumu, techniky, vzdelávania a praxe. Účasť na konferencii je prínosom pre všetkých inžinierov a technikov v najrôznejších pracovných pozíciách, výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k vede, technike a technickým inováciám.

Konferencia FITS je tiež pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov ZSVTS. FITS poskytuje platformu pre diskusiu v celom rade tém, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť, ako napríklad vzdelávanie a príprava pre inžinierske povolania, transfer výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod. Tieto a ďalšie témy budú diskutované nielen v tomto ročníku, ale aj na budúcich podujatiach organizovaných ZSVTS.

Kedy sa podujatie koná a ako sa prihlásim

Konferencia FITS 2022 sa uskutoční 17. marca 2022 od 9:00 do 15:00 v Congress Hotel Centrum v Košiciach. Účasť na podujatí je len na základe záväznej prihlášky a po úhrade registračného poplatku. Termín registrácie: do 11. marca 2022.

Pozvánka a program

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 10. 3. 2022, autor: rpa