HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Finančné nástroje v eurofondoch: Skúsenosti a príležitosti

Podujatia

17. mája 2021 od 10:00 do 11:30 sa uskutoční diskusia „Finančné nástroje v eurofondoch“.

Prvé skúsenosti s využitím inovatívnych finančných nástrojov pri čerpaní eurofondov má už Slovensko za sebou – tri percentá alokácie sú v období 2014-2020 rozdeľované prostredníctvom spoločnosti Slovak Investment Holding. Inovatívne nástroje majú efekt verejných investícií podporou ekonomicky životaschopných projektov a prilákaním dodatočného súkromného kapitálu.

Inovatívne finančné nástroje chce Slovensko využiť aj pri novej generácii európskej podpory. Cieľom podujatia je na základe doterajších skúseností pomenovať silné a slabé miesta takéhoto spôsobu implementácie eurofondov a poučenia pre ďalšie programové obdobie.

Hlavné otázky:

  • V ktorých oblastiach sú finančné nástroje zmysluplnejším spôsobom financovania, a kde nenaplnili možný potenciál? Sú vhodné na podporu inovácií a začínajúcich firiem?
  • Aké sú hlavné bariéry využívania inovatívnych finančných nástrojov na strane príjemcov (firiem), aj verejných inštitúcií?
  • Akú úlohu majú tieto nástroje zohrávať v programovom období 2021-2027?

Diskutovať budú:

  • IVAN LESAY, predseda predstavenstva, Slovak Investment Holding
  • LENKA DUPÁKOVÁ, námestníčka ministra, Ministerstvo financií ČR
  • VLADIMÍR ŠUCHA, Európska komisia / UNESCO
  • PETER KRUTIL, generálny riaditeľ, Slovenská sporiteľňa
  • MARTINA KOLESÁROVÁ, výkonná riaditeľka, Nadácia Pontis

Moderátor:

  • RADOVAN GEIST, EURACTIV Slovensko

Registrácia

Pre ďalšie informácie o podujatí kontaktujte: bajla@euractiv.sk.

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 14. 5. 2021, autor: rpa