HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Podujatia

 • Začiatok
  26.01.2024, 10:00
 • Koniec
  26.01.2024, 12:00
 • Typ podujatia
  Prednáška
 • Organizátor
  UK v Bratislave
 • Miesto konania
  Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8
Pierre Agostini, Ferenc Krausz a Anne L’Huillierová. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM) vás pozýva na prednášku v rámci série „LAM seminar series“.

Téma prednášky: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod, laureáti a oslavy

Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV

Prednáška sa uskutoční v piatok, 26. januára 2024 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.  

Abstrakt. Nobelove ceny za fyziku, chémiu, fyziológiu a medicínu, literatúru a mier sa udeľujú od roku 1901. V roku 1969 k nim pribudla Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela, ktorá sa často označuje aj ako Nobelova cena za ekonómiu. V rámci prednášky sa pozrieme na to, ako tieto ocenenia vznikli, ako sa vyberajú laureáti, predstavíme zaujímavé prípady ocenených a nevyhneme sa ani kontroverziám. Nakoniec sa porozprávame o samotnom ceremoniáli odovzdania, vrátane niektorých večerných rób kráľovnej Silvie a korunnej princeznej Viktórie.

O prednášajúcom. Dr. Martin Venhart je experimentálny jadrový fyzik. Titul PhD. získal v roku 2008 na Univerzite Komenského. Potom odišiel na Katolícku univerzitu v belgickom Leuvene, kde strávil dva roky ako postdoktorandský výskumník. Od repatriácie v roku 2010 pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i, kde 8 rokov viedol Oddelenie jadrovej fyziky.  Zameriava sa na jadrovú štruktúru izotopov s nepárnym hmotnostným číslom. Svoj experimentálny výskumný program realizuje na zariadení ISOLDE v CERNe, Cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku a v laboratóriách iThemba Labs v Kapskom Meste v Južnej Afrike. Aktívne spolupracuje s Liverpoolskou univerzitou, Varšavskou univerzitou a Austrálskou národnou univerzitou. Je autorom alebo spoluautorom 80-tich pôvodných odborných článkov v medzinárodných recenzovaných časopisoch. Je organizátorom úspešnej série medzinárodných konferencií o jadrovej štruktúre ISTROS, ktoré sa konajú každé dva roky na Slovensku. V roku 2021 bol zvolený do funkcie podpredsedu Slovenskej akadémie vied. Je členom viacerých vedeckých, dozorných a správnych rád. Zastupoval Slovenskú republiku v ISOLDE Collaboration Committee v CERNe a v súčasnosti reprezentuje Fyzikálny ústav SAV, v. v. i. v NUPECC, čo je expertný výbor European Science Foundation.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://fns.uniba.sk, zverejnené: 25. 1. 2024, autor: rpa