HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

#EUvsVirus Matchathon

Podujatia

 • Začiatok
  22.05.2020, 00:00
 • Koniec
  25.05.2020, 00:00
 • Typ podujatia
  Súťaž
 • Organizátor
  Európska komisia
Banner Pan European Hackathon

Európska komisia organizuje od 22. do 25. mája 2020 nadväzujúce „match-makingové“ podujatie tzv. Matchathon, na ktoré boli pozvaní potenciálni investori, partneri a najlepšie hodnotené tímy hackathonu #EUvsVirus. Na podujatie boli pozvané víťazné riešenia, aby sa pripojili k platforme EIC COVID s cieľom uľahčiť spojenie s koncovými používateľmi, ako sú nemocnice, a poskytnúť prístup investorom, nadáciám a iným možnostiam financovania z EÚ.

Európska komisia pod vedením Európskej inovačnej rady (European Innovation Council) a v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ na tomto podujatí pomôže finalistom a víťazom programu EUvsVirus Hackathon nadviazať kontakty s podnikmi, investormi, akcelerátormi, rizikovými investormi po celom svete zavádzať svoje inovatívne riešenia do výroby a zachraňovať životy.

Porotcovia vybrali 117 finalistov a víťazov, ktorí boli pozvaní na podujatie, ktorého súčasťou bude aj demonštračný deň (21. mája).

Teraz máte šancu spojiť sa s riešeniami a pomôcť zachrániť životy!

Demo Day: 21. máj 2020

Matchathon: 22.-25. máj 2020

Viac informácií tu