HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUSDR Thematic Conference on Innovation & Digitization

Podujatia

Slovenské predsedníctvo Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR) usporiada 22. septembra 2021 od 9:30 do 17:30 „Tematickú konferenciu o inováciách a digitalizácii“.

Konferencia sa uskutoční v hybridnom formáte (na mieste v Bratislave a možnosť online účasti). Organizátorom je slovenské predsedníctvo EUSDR.

Témy diskusie: Ako podporiť inovácie a digitalizáciu v Dunajskom, regionálne aspekty digitalizácie MSP, platformy pre experimenty a financovanie inovácií a digitalizácie.

Viac informácií a registrácia

Program

Zdroj: https://danube-region.eu, zverejnené: 21. 9. 2021, autor: rpa