HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky vesmírny týždeň 2020

Podujatia

7.-11. decembra 2020 sa uskutoční Európsky vermírny týždeň. Cieľom tohto týždňového podujatia, ktoré sa koná online, je spájať vesmírnu komunitu, inovátorov, podnikateľov a digitálnych nadšencov. Tohtoročná konferencia sa zameria na to, ako kozmický program EÚ prispieva k dosiahnutiu priorít Európskej komisie na roky 2019 – 2024. Osobitná pozornosť sa bude venovať tomu, ako môže synergia medzi programami Galileo, EGNOS ,Copernicus a GovSatCom podporiť inovácie, rast a udržateľnosť.

Vďaka svojej jedinečnej kombinácii plenárnych zasadnutí, panelových diskusií a možností virtuálnych sietí je Európsky vesmírny týždeň neprehliadnuteľnou udalosťou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o súčasné výzvy a budúce trendy vesmírneho ekosystému EÚ.

Máte príležitosť spojiť sa s viac ako 1 200 účastníkmi z celej Európy i mimo nej a dozvedieť sa viac o najnovšom stave programov Galileo, Copernicus a EGNOS. Môžete diskutovať s vedúcimi predstaviteľmi odvetvia, zainteresovanými stranami v oblasti vesmíru a tvorcami politík, objaviť najnovšie aplikácie v pozorovaní Zeme a satelitnej navigácii.

Európsky vesmírny týždeň 2020 organizujú spoločne Európska komisia a Európska agentúra pre globálne navigačné satelitné systémy (GSA).

Program

Registrácia

Zdroj: EK, https://www.vedatechnika.sk, 7.12.2020, autor: rpa