HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európsky týždeň valorizácie vedomostí/ EU Knowledge Valorisation Week 2023

Podujatia

 • Začiatok
  25.04.2023, 10:00
 • Koniec
  28.04.2023, 11:45
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Organizátor
  EK
 • Miesto konania
  online

Pridajte sa a zúčastnite sa na Európskom týždni valorizácie vedomostí, ktorý sa uskutoční od 25. – 28. apríla 2023.

Hlavné princípy EÚ pre zhodnocovanie znalostí sú novou iniciatívou na efektívnejšiu premenu výsledkov výskumu na reálne riešenia.

Prostredníctvom peer-learningu, výmeny skúseností a školení sa dozviete o starých a nových spôsoboch, ako zabezpečiť, aby mal výskum vplyv tak pre verejné dobro, ako aj pre vaše vlastné ciele.

Fórum sa zameria na dosiahnutie tohto cieľa v oblasti udržateľnosti, správy duševného majetku a spolupráce medzi priemyslom a akademickou sférou.

Predstavené budú aj nové európske kódexy postupov správy a normalizácie duševného vlastníctva. Pridajte sa k nám 25. – 28. apríla.

Viac informácii a registrácia

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/rF2UaVBFdp7axYkmpZ0Q4/overview

#Európsky rokSkills

Zdroj: EK, 12. 4. 2023, kas