HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európske dni priemyslu 2021

Podujatia

 • Začiatok
  23.02.2021, 10:00
 • Koniec
  26.02.2021, 17:30
 • Typ podujatia
  Výstava
 • Organizátor
  Európska komisia
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku
No alternative text description for this image

23. – 26. februára 2021 sa uskutoční virtuálna výstava „Európske dni priemyslu 2021“. Pripojte sa k výročnej európskej udalosti a stretnite sa s inovatívnymi projektami EÚ na tomto podujatí. Budete mať možnosť hlasovať o svojom obľúbenom projekte v oblasti: Digitálna budúcnosť Európy, Klimatická neutralita a a Konkurencieschopnosť EÚ.

37 projektov EASME sa zúčastní virtuálnej výstavy a bude im umožnené komunikovať s mnohými zainteresovanými stranami z odvetvia priemyslu, tvorcami politík, malými a strednými podniky z EÚ, a nájsť potenciálne synergie.

Podujatie Európske dni priemyslu bude slúžiť ako hlavná platforma na diskusiu o priemyselných výzvach a spoločnom vývoji príležitostí a politických reakcií v inkluzívnom dialógu so širokou škálou partnerov.

Cieľom online podujatia je pomôcť zabezpečiť, aby politiky EÚ na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni spolupracovali a umožnili európskemu priemyslu vytvárať pracovné miesta, rásť a inovovať v Európe.

Konferencia sa zameria na tri hlavné témy:

 1. Formovanie digitálnej budúcnosti Európy;
 2. Dosiahnuť, aby bol európsky priemysel klimaticky neutrálny do roku 2050;
 3. Konkurencieschopnosť EÚ v meniacom sa globálnom konkurenčnom prostredí.

V rámci tohtoročného prvého podujatia, ktoré sa uskutoční úplne virtuálne, sa na hlavnej európskej výročnej udalosti v priemysle koná virtuálna výstava s 37 projektmi EÚ, ktoré riadi alebo podporuje Európska komisia.

Virtuálna prehliadka projektov bude tiež obsahovať platformu na vytváranie dohôd a vytváranie sietí, na ktorej budú mať zástupcovia projektov, zainteresované strany a účastníci možnosť zdieľať vedomosti a nápady o tom, ako formovať odvetvia budúcnosti. Projekty budú mať dve konkrétne oblasti zamerania:

Projekty spojené s tromi témami konferencie sa zúčastnia súťaže #EUIndustryDays. Projekty zúčastnené v tejto súťaži budú zastupovať 14 krajín EÚ a všetky programy riadené agentúrou EASME. Všetci účastníci budú mať počas konferencie možnosť hlasovať za svoje obľúbené projekty. Jeden projekt za každú z troch kategórií – zhodujúci sa s tromi témami konferencie – bude vybraný ako najlepší;

Platformy / siete / iniciatívy EÚ predstavia rôzne typy podpory a služieb, ktoré poskytujú MSP a iným zainteresovaným stranám.

Program

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 2.2.2021, autor: rpa