HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska konferencia kooperatívnej a automatizovanej mobility

Podujatia

 • Začiatok
  03.05.2023, 09:00
 • Koniec
  04.05.2023, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EK
 • Miesto konania
  Brusel

Zaujíma vás ako sa vyvíja výskumu, kam smerujú politiky a regulácie v oblasti kooperatívnej, prepojenej a automatizovanej mobility(CCAM)? Potom si nenechajte ujsť Konferenciu EUCAD2023, ktorá sa uskutoční 3. a 4. mája 2023 v Bruseli.

Na 4. európskej konferencii o prepojenej a automatizovanej mobilite (EUCAD2023) sa stretnú politickí lídri z Európskej komisie a členských štátov EÚ s tvorcami politík a zástupcami priemyslu, akademickej obce a cestných orgánov. Účastníci zhodnotia najnovší vývoj vo výskume, politike a reguláciách v oblasti CCAM a zároveň určia výzvy a oblasti, v ktorých je potrebné ďalej konať.

Konferenciu EUCAD2023 organizuje Európska komisia spoločne s Európskym partnerstvom pre CCAM a projektom FAME.
V posledných rokoch spojili verejné a súkromné subjekty svoje sily v úsilí preklenúť priepasť medzi vývojom a nasadením CCAM, pričom Európske partnerstvo CCAM poskytuje rámec na urýchlenie inovácií a odstránenie prekážok na technickej, prevádzkovej, spoločenskej a hospodárskej úrovni.

Účastníci pomôžu formovať budúce priority v oblasti výskumu a inovácií, pričom diskusie budú podkladom pre aktualizáciu strategického výskumného a inovačného programu partnerstva.

REGISTRÁCIA

PROGRAM konferencie

Zdroj: EUCAD2023, 20.4.2023, mit