HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska excelentnosť v oblasti výskumu – vplyv a hodnota pre spoločnosť

Podujatia

 • Začiatok
  12.10.2017, 9:00
 • Koniec
  12.10.2017, 17:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Estónska rada pre výskum
 • Miesto konania
  Tallin
 • Štát
  Estónsko
 • Odkaz na webovú stránku

Estónska rada pre výskum a estónske Ministerstvo školstva a výskumu usporiadajú v Talline, Estónsku, konferenciu Európska excelentnosť v oblasti výskumu – vplyv a hodnota pre spoločnosť, ktorá sa uskutoční 12. októbra 2017 pod záštitou estónskeho predsedníctva EÚ.

Cieľom konferencie o výskumnej politike je poskytnúť platformu na diskusiu o vplyve a úlohe hraničného výskumu v budúcnosti európskej spoločnosti a hospodárstva.

Na základe výsledkov priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 sa bude diskutovať o možnostiach európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií do roku 2020, tak aby sa maximalizoval dosah a prepojenie medzi vedúcim výskumom, spoločnosťou a inováciou.

Konferencie sa zúčastnia tvorcovia politík na najvyššej úrovni, výskumníci, zástupcovia priemyslu a ďalšie zainteresované strany, aby tak vytvorili príležitosť na podporu ambicióznych investícií do výskumu a inovácií a využitia možností európskeho výskumu.

V Tallinne sa uskutoční, deň pred a po konferencii, celý rad sprievodných podujatí.

Konferencia je bezplatná.

Predregistrácia je možná do 7.8.2017, následne Vám do 11.8.potvrdíme Vaše miesto na konferencie.

Registrácia bude otvorená na adrese www.eu2017.ee.