HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Europe’s Rail Joint Undertaking Info Day and Call for Proposals 2024

Podujatia

Plánujete predložiť svoj projektový návrh do nových výziev Spoločného podniku pre európske železnice, ktoré sa otvoria pre rok 2024?

Pozývame vás na Informačný deň Spoločného podniku pre európske železnice, ktorý sa uskutoční 9. februára 2024 o 10:00 hod SEČ. Práve toto podujatie vám vnesie do problematiky väčší prehľad a budete mať možnosť nájsť si zároveň partnerov na spoluprácu.

Na platforme Europe’s Rail JU si môžete:

 • vytvoriť profil vašej inštitúcie a informovať o svojich expertízach, skúsenostiach, projektových zámeroch a službách, ktoré ponúkate
 • vyjadriť svoj záujem o jednu alebo viacero tém výzvy Spoločného podniku Europe’s Rail 2024
 • nájsť si partnerov pre svoj projektový návrh alebo sa pripojiť ku vznikajúcemu konzorciu
 • naplánovať si bilaterálne online stretnutia počas informačného dňa

Viac o výzve ‘Europe’s Rail Call for Proposals 2024’

 • rozpočet: 21 700 000 EUR
 • otvorenie výzvy: 25. január 2024
 • uzávierka výzvy: 7. máj 2024

Na podujatí, ktoré sa uskutoční 9. februára 2024, sa dozviete o cieľoch európskeho programu pre výskum a inovácie v oblasti železničnej dopravy a zoznámite sa s možnosťami, ako sa zapojiť do zvyšovania atraktívnosti železničnej dopravy pre ľudí aj podniky v Európe. Dozviete sa viac informácií o nadchádzajúcej výzve Spoločného podniku pre európske železnice, na ktorú je alokovaných 21,7 milióna EUR.

Program podujatia:

 • 10:00 – 10:15 otvorenie
 • 10:15 – 10:30 hod – Presentation of the Call for Proposals 2024
 • 10:30 – 11:00 hod – Europe’s Rail Programme open call Topics:
 • HORIZON-ER-JU-2024-FA2-SNS: EU-RAIL – SNS SYNERGY: Digital & Automated testing and operational validation of the next EU rail communication system (Léa Paties – Senior Programme Manager, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • HORIZON-ER-JU-2024-FA5: DIGITAL AUTOMATIC COUPLER – testing to support DAC authorisation, mix and match for DAC coupler head and draft gear interchangeability and DAC hybrid coupler fitting solutions (Javier Ibáñez de Yrigoyen – Senior Programme Manager, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • HORIZON-ER-JU-2024-FA7 : Hyperloop – roadmap towards industrialisation and harmonized implementable concept (udit Sandor – Programme Manager, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • 11:15 – 11:45 – Horizon Europe legal and financial guidelines (Vincent Declerfayt – Head of Corporate Services, Europe´s Rail Joint Undertaking)
 • 11:45-12:00 – Questions & answers

Touto výzvou na predkladanie návrhov chce spoločný podnik Železnice Európy vytvoriť synergie so Spoločným podnikom pre Inteligentné siete a služby (Smart Networks and Services Joint Undertaking), ktoré sa budú zaoberať digitálnym a automatizovaným testovaním a overovaním prevádzky budúceho železničného komunikačného systému EÚ v rámci vlajkového projektu (Flagship Project). Jednotlivé témy (topics) výzvy podporujú aktivity v rámci oblasti nadväzujúc na výsledky úspešného vlajkového projektu Flagship Project 2 R2DATO a Flagship Project 6 FutuRe. Výzva tiež stavia na výsledkoch inovačného programu predchádzajúceho partnerstvaShift2Rail Innovation Programme 5, European Digital Automatic Coupler Delivery Programme a na výstupoch projektu Flagship Project 5 TRANS4M-R.

Ďalším cieľom výzvy je posilniť spoluprácu rôznych promotérov hyperloopov (hyperloop promoters) pri technologickej konvergencii hyperloopových riešení definovaním prevádzkových, bezpečnostných a spoľahlivých aspektov a posúdením ekonomickej životaschopnosti na podporu oblasti JU- Flagship Area 7.

Viac informácií o témach výzvy nájdete v Pracovnom programe EU Rails JU na rok 2024 (Work Programme 2024.)

REGISTRÁCIA do 7. marca 2024Zdroj: EU Rails JU, 9.1.2024, mit