HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Knowledge valorisation – A new opportunity for territorial cohesion

Podujatia

May be an image of text that says "20 th EUROPEAN WEEK OF REGIONS CITIES 2003 2022 New Challenges for Europe's Cohesion KNOWLEDGE VALORISATION A new opportunity for territorial cohesion ONLINE INFO SESSION Wednesday, 12 October 2022 9:30 10:30 #EURegionsWeek"
Diskusia v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2022: Zdroj: https://research-and-innovation.ec.europa.eu

V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 2022 sa uskutoční panelová diskusia s tromi odborníkmi o potenciáli valorizácie znalostí na miestnej a regionálnej úrovni. Diskusia s názvom „Knowledge valorisation – A new opportunity for territorial cohesion“ sa uskutoční online 12. októbra 2022 (9:30 – 10:30).

Hoci sa inovačná výkonnosť väčšiny regiónov EÚ časom zvýšila, regionálne rozdiely vo výkonnosti výskumu a inovácií (VaI) v rámci EÚ pretrvávajú a táto priepasť v oblasti inovácií sa zväčšuje. Preklenutie tejto priepasti zostáva výzvou, ktorú treba riešiť, aby sa posilnila celková výkonnosť EÚ v oblasti inovácií. V reakcii na túto výzvu nová európska inovačná agenda stanovuje 25 vyhradených akcií na zlepšenie financovania, umožnenie inovácií prostredníctvom experimentovania, podporu vytvárania regionálnych inovačných údolí, odbornú prípravu a udržanie talentov a zlepšenie nástrojov tvorby politiky.

Stretnutie demonštruje potenciál špecifických nástrojov na zhodnocovanie znalostí, ktoré sa majú použiť na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré by mohli podporiť využívanie výsledkov výskumu a inovácií. To bude zahŕňať praktické príklady z úložiska osvedčených postupov Platformy na zhodnocovanie znalostí s lokálnou/regionálnou aplikáciou. Cieľom je tiež vysvetliť dôležitosť prepojenia miestnych stratégií s iniciatívami na úrovni EÚ, čím sa zabezpečí, že miestni aktéri pochopia dôležitosť zhodnocovania vedomostí a výhody, ktoré môže priniesť ich komunitám. Traja vynikajúci rečníci sa podelia o svoje odborné znalosti a zasiahnu do diskusie:

  • Katiuska Cruz, Entrepreneurship & Tech Transfer v Portugalskej národnej inovačnej agentúre;
  • Francesco Molinari, odborník na inovačnú politiku;
  • Hanna-Greta Puurtinen, manažérka rozvoja pre externé financovanie na univerzite v Tampere.

Zasadnutie bude moderovať Kirsi Haavisto, vedúca oddelenia politík valorizácie a oddelenia práv duševného vlastníctva Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie v Európskej komisii.

Registrácia

Viac informácií:

Knowledge valorisation session at the European Week of Regions and Cities 2022

Zdroj: https://research-and-innovation.ec.europa.eu; zverejnené: 7. 10. 2022, autor: rpa