HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Hydrogen Week

Podujatia

Čistý vodík hrá kľúčovú úlohu v procese dekarbonizácie mnohých sektorov hospodárstva. Podľa priorít Európskej zelenej dohody bude obnoviteľný vodík významne prispievať k prechodu na zelenú energiu.

Dovoľujeme si Vás pozvať na virtuálne vydanie Európskeho týždňa vodíka, ktoré sa už tradične koná v nadväznosti na narastajúci záujem o technológie vodíka a palivových článkov.

Podujatie sa uskutoční od 23. do 27. novembra 2020 a bude venované zásadnej úlohe vodíka pri dosahovaní záväzku EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Vrcholom týždňa bude Európske vodíkové fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti založenia Európskej aliancie pre čistý vodík (European Clean Hydrogen Alliance). Fórum organizuje spoločne Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR GROW) a Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH JU) v partnerstve s organizáciami Hydrogen Europe a Hydrogen Europe Research. Európska aliancia pre čistý vodík sa zameriava na ambiciózne nasadenie vodíkových technológií do roku 2030, ktoré spoja výrobu obnoviteľného a nízkouhlíkového vodíka, dopyt v priemysle, doprave a ďalších odvetviach ako aj prenos a distribúciu vodíka.

25. novembra 2020 sa uskutoční Politická konferencia organizovaná v rámci nemeckého predsedníctva Rady EÚ a v ďalšie dni udeľovanie ceny Spoločného podniku pre palivové články a vodík (Fuel Cell Hydrogen Join Undertaking) – FCH JU AWARD. Nebudú chýbať ani partnerské podujatia a virtuálne stretnutia pre registrovaných účastníkov.

Hlavné súčasti podujatia:

 1. EUROPEAN HYDROGEN FORUM

Fórum spoločne organizujú FCH-JU a DG-GROW v dňnoch 26. – 27.  novembra 2020.

Pod heslom “Kick-starting the EU hydrogen industry to achieve the EU climate goals” sa bude konať séria prednášok, panelových diskusií, rozhovorov a matchmakingových aktivít na tému čistého vodíka, synergií medzi podporou zo strany EÚ a finančnými nástrojmi, tvorby a dosahu pripravovaných výskumných projektov.

 • PrioritHy: How hydrogen and sectoral integration can bring recovery, growth and  jobs for Europe

Podujatie spoluorganizované pod záštitou Nemeckého predsedníctva Rady Európy (tzv. “prezidentská” konferencia) sa bude konať 25. novembra 2020, 9:30 – 17:15 CET. Bude sa zaoberať hlavne regionálnymi prístupmi k budovaniu vodíkovej ekonomiky a budovaním medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti.  

 • FCH JU Programme Review Days

Platforma pre prezentáciu viac ako 100 projektov v súčasnosti bežiacich v rámci FCH-JU sa bude konať v dňoch 23. – 24. novembra  2020.

Sekcie :

 • Hydrogen for Transport Applications
 • Hydrogen for Energy
 • Hydrogen for Sectoral Integration
 • Hydrogen in the Future
 • Hydrogen Distribution & Carriers
 • Education and Training
 • Fuel cells hydrogen trucks – Heavy duty’s high performance green

Ako napovedá názov, hlavnou témou bude analýza trhového potenciálu vodíka (palivových článkov) v nákladnej deprave podporená na konkrétnych prípadových štúdiách. Bude sa konať 23. novembra 2020.

 • B2B meetings

účastníci podujatia majú tiež možnosť  prihlásiť sa na B2B meetings  s inými účastníkmi počas podujatia – v dňoch  23., 24. a 25. novembra.

Celé podujatie bude prebiehať on-line.

Registrácia je už otvorená (dvojstupňová, cez EU-Login) a je bezplatná.

Ďalšie podrobné informácie a agendu jednotlivých súčastí nájdete na stránke EUROPEAN HYDROGEN WEEK

Bezplatná registrácia na podujatie je otvorená.

mit,kas