HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Hydrogen Observatory Day

Podujatia

  • Začiatok
    29.09.2023, 10:00
  • Koniec
    29.09.2023, 12:00
  • Typ podujatia
    Prezentácia

Spoločný podnik pre čistý vodík a zástupcovia Európskej komisie pripravujú rebranding a opätovné spustenie strediska pre sledovanie vodíkových technológií – observatória (Fuel Cells & Hydrogen Observatory).

Podujatie sa uskutoční 29. septembra 2023 od 10:00 – 12:00 hod.

Na slávnostnom podujatí bude okrem iných prekvapení odhalená nová „identita“ observatória a vystúpi niekoľko hlavných rečníkov.

Stredisko pre sledovanie vodíkových technológií poskytuje údaje (štatistiky, fakty a analýzy) a aktuálne informácie o celom vodíkovom sektore. Zameriava sa na technologické a trhové štatistiky, sociálno-ekonomické ukazovatele, politiku a reguláciu a finančnú podporu. Observatórium, ktoré financuje Spoločný podnik pre čistý vodík, je vytvorené pre potreby tvorcov politík, zainteresovaných strán z odvetvia a rovnako aj širokej verejnosti.

Registrácia na virtuálne podujatie sa otvorí začiatkom septembra 2023.

Sledujte aktuálne informácie!

Zdroj: EK, 7. 8. 2023, mit