HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Conference on Energy Transition 2023

Podujatia

 • Začiatok
  23.05.2023, 09:00
 • Koniec
  25.05.2023, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  ASSISES
 • Miesto konania
  Bordeaux, Francúzsko

24. ročník Európskej konferencie o energetickej transformácii sa uskutoční 23. – 25. mája 2023 v Bordeaux Métropole, v jednom zo 112 miest, ktoré sú súčasťou Misie EÚ Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá.

Podujatie s názvom „Spoločným postupom k uhlíkovej neutralite v roku 2050“ (Acting together towards carbon neutrality in 2050) sa zameria na konkrétne riešenia na dosiahnutie klimatickej neutrality, pričom sa bude venovať aspektom, ako sú financie, spotreba a životný štýl, sekvestrácia uhlíka, zdaňovanie, mestské plánovanie a územné plánovanie, mobilizácia a správa občanov atď. Na podujatí sa uskutoční takmer 15 plenárnych zasadnutí, diskusií, workshopov, okrúhlych stolov, prípadových štúdií, rozhovorov a návštev na mieste, kde sa bude diskutovať o možných cestách na prechod k udržateľnej energetike. Očakáva sa, že na trojdňovom podujatí sa zúčastní približne 3 500 účastníkov vrátane miestnych orgánov, odborníkov na ekologickú transformáciu, združení a študentov, ktorí si budú vymieňať názory a spoločne vytvárať riešenia.

Na Európskej konferencii o energetickej transformácii 25. mája 2023 sa uskutoční niekoľko zasadnutí priamo súvisiacich s misiou EÚ Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. V dopoludňajších hodinách sa uskutoční plenárne zasadnutie „100 uhlíkovo neutrálnych miest do roku 2030“ (100 Carbon Neutral Cities by 2030 – EU Programme), zamerané na doterajší pokrok dosiahnutý v rámci misie. Plenárneho zasadnutia sa zúčastnia štyria spoluorganizátori konferencie, ako aj vysokí predstavitelia európskych inštitúcií a európskych miest vrátane Patricka Childa, vedúceho Misie EÚ: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, a Philippa Froissarda, vedúceho oddelenia Európskej komisie pre budúce mestské a mobilné systémy.

Popoludnie bude venované téme „Rozvoj klimaticky neutrálnej stratégie do roku 2030: a strategickej vízie, praktické aplikácie na overenie predpokladov a zapojenie zainteresovaných strán“. Tieto momenty zdieľania, ktoré organizuje NetZeroCities, budú príležitosťou vypočuť si priamo od Mission Cities, ktoré vypracovali stratégiu, realizovali opatrenia a zapojili kľúčové zainteresované strany, aby do roku 2030 dosiahli uhlíkovú neutralitu.

Ak máte záujem zúčastniť sa na Európskej konferencii o energetickej transformácii všetky informácie a podrobnosti o registrácii nájdete na webovej stránke organizátora .

Pozvánka a program podujatia

Mestá sa môžu zaregistrovať na adrese: assisesdelenergie@bordeaux-metropole.fr do 26. apríla 2023.

25.4.2023, mit,