HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Co-fund Partnership on the Clean Energy Transition

Podujatia

 • Začiatok
  15.01.2020, 10:00
 • Koniec
  15.01.2020, 16:00
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  EK
 • Miesto konania
  CAB
 • Štát
  Belgicko

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podujatie organizované Európskou komisiou – workshop k novému partnerstvu pre výskum a vývoj v oblasti prechodu k čistým zdrojom energie European Co-fund Partnership on the Clean Energy Transition.

V súčasnej dobe sa pripravujú návrhy nových partnerstiev vo výskume a vývoji, ktoré budú implementované v rámci programu pre výskum a inovácie Horizont Európa 2021 – 2027. Cieľom je spojiť národné a európske zdroje pri riešení spoločnej výskumnej agendy v oblasti čistej energie vrátane napĺňania cieľov SET plánu. Partnerstvá budú spolufinancované z programu Horizont Európa.

Workshop je cielený najmä na zástupcov inštitúcií, ktoré by mali záujem sa zapojiť do prípravy partnerstva European Co-fund Partnership on the Clean Energy Transition.  Workshop je príležitosťou ako získať bližšie informácie o náplni  a pravidlách nového partnerstva ako aj prezentovať očakávania a návrhy k novému partnerstvu.

Workshop sa uskutoční 15.01.2020 v Bruseli v Centre Albert Borschette (room CCAB/3C) od 10:00 – 16:00 hod. Registrácia účastníkov je otvorená do 8.januára 2020 e-mailom na RTD-D1-ASSIST@ec.europa.eu. Na vstup do budovy je potrebný špeciálny e-pass.

Upozorňujeme však, že každý účastník si musí hradiť cestové nálady nakoľko ich v tomto prípade Európska komisia nerefunduje.

Zároveň Vás v prípade Vašej účasti prosíme o informovanie národných delegátov Strategického programového výboru Horizont Európa na patrik.helmich@minedu.skandrej.kuruzc@cvtisr.sk