HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Europe, let’s cooperate! 2020

Podujatia

Europe, let’s cooperate! interregional cooperation forum‚ (‚Európa, spolupracujme! fórum interregionálnej spolupráce‘) bude tento rok prebiehať online!

V tomto období neistoty a krízy je spolupráca potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Interreg Europe sa snaží pomáhať regiónom pri vzájomnej spolupráci, výmene skúseností a nachádzaní riešení prípadných problémov. Interreg Europe sa tak snaží prispievať k územnej súdržnosti a udržateľnému rastu v mnohých európskych regiónoch.

Tento rok bude fórum Europe, let’s cooperate! zamerané na pomoc regiónom, aby dokázali čeliť kríze COVID-19 a stali sa odolnejšími.

Hlavné témy:

  • Aké sú doterajšie výsledky spolupráce?
  • Ako môžu regióny zvýšiť konkurencieschopnosť svojich regionálnych podnikov?
  • Ktoré osvedčené postupy zlepšujú inovácie v zdravotníctve?
  • Aké sú riešenia na podporu kultúry a spájania ľudí v časoch spoločenského dištancovania?
  • Čo by mohlo zmeniť najväčšiu ekonomickú výzvu storočia na katalyzátor rastu nízkouhlíkového hospodárstva v Európe?

Pripojte sa online 9. júna na fórum Europe, let’s cooperate! a získajte viac informácií o výsledkoch interregionálnej spolupráce. Objavte celý rad inšpiratívnych nápadov a riešení, ktoré ponúkajú projekty Interreg Europe na riešenie krízy COVID-19 a regionálneho rozvoja.

Zaregistrujte sa tu!

Zdroj: https://www.interregeurope.eu/europecooperates/?utm_source=Interreg+Europe+newsletter&utm_campaign=f5577735c2-join-europecooperates2020&utm_medium=email&utm_term=0_af7b6b7130-f5577735c2-256292045

Publikované 15.5.2020, autor: ndo