HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Water Innovation Conference 2019

Podujatia

Konferencia pod názvom EU Water Innovation Conference 2019 sa bude konať 12. decembra 2019 v španielskej Zaragoze. Hlavnou témou bude „Akcelerácia podpory riešení problémov znečistenia vôd a zvýšenie pripravenosti EÚ na zmeny klímy súvisiace s vodou“ .

Registrácia na konferenciu, program podujatia a sprievodných akcií sú zverejnené.

EUWIC #CleanWaterEU