HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EU Agri-Food Days

Podujatia

 • Začiatok
  05.12.2023
 • Koniec
  08.12.2023
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Directorate-General for Agriculture and Rural Development
 • Miesto konania
  Brusel, Charlemagne building – De Gasperi, Rue de la Loi 170 / online
 • Štát
  Belgicko

EU Agri-Food Days sú významným podujatím, ktoré sa uskutoční v Bruseli od 5. do 8. decembra 2023. Toto podujatie sa zameria na kľúčové témy, ako sú budúce vyhliadky európskeho poľnohospodárstva, trhové trendy, potravinová bezpečnosť, udržateľnosť a vplyv digitálnych inovácií na tento sektor. Medzi kľúčové aspekty podujatia patria:

Dialóg medzi EÚ a Kanadou o udržateľnom poľnohospodárstve (5. decembra): Tento segment uzavrie sériu spoločných seminárov zameraných na udržateľné poľnohospodárstvo, na ktorých zainteresované strany z oboch regiónov zhodnotia dosiahnutý pokrok a stanovia budúce priority.

Úvodný deň (6. decembra): V rámci úvodného dňa vystúpia významní rečníci ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski, ktorí pripravia priestor pre diskusie o budúcnosti európskeho poľnohospodárstva.

Poľnohospodárska výhľadová konferencia (6. – 7. decembra): Každoročne sa tu stretávajú rôzne zainteresované strany, aby diskutovali o poľnohospodárskych trendoch, politikách a vývoji na trhu.

Konferencia Agri-Digital (8. decembra): Táto konferencia sa zameria na digitálnu transformáciu v poľnohospodárskom sektore a bude sa zaoberať pokrokom a politikami v oblasti digitalizácie a jej budúcou úlohou.

Toto podujatie organizuje Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a jeho cieľom je podnietiť dialóg a inšpirovať inovatívne nápady pre udržateľnú budúcnosť v poľnohospodárstve.

Zverejnené 7.11.2023, slord