HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ETNA plus Academy

Podujatia

 • Začiatok
  2.12.2015, 9:30
 • Koniec
  2.12.2015, 16:30
 • Typ podujatia
  Odborný seminár
 • Organizátor
  ETNA Plus
 • Miesto konania
  TBC
 • Štát
  Estónsko
 • Odkaz na webovú stránku

Pozývame Vás na posledný tréning ETNA Plus na tému H2020: from the proposal phase to the Grant Agreement signature, ktorý bude organizovaný spoločne s ETNA Plus Academy. Ponúkame Vám unikátnu príležitosť stretnúť sa s výskumníkmi a ďalšími zúčastnenými stranami a zdieľať skúsenosti s ostatnými.
Školenie Vám priblíži širšie aspekty prípravy návrhov projektov v programe Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť podporu skupine ČŠ EÚ-13 koordinátorov a NCP v kľúčových oblastiach súvisiacich s predložením úspešného návrhu projektu v programe Horizont 2020.
Školenie sa uskutoční 2. decembra 2015 v Talline (Estónsko).

Registrácia je k dispozícii na webových stránkach ETNAplus.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ETNAplus školenia kontaktujte prosím tieto osoby:
Zbigniew Turek (zbigniew.turek@kpk.gov.pl): registrácia a výberové konanie.
Isaline Chaumière (isaline.chaumier@ifsttar.fr): obsah a úhrad otázky.
Maria Habicht (maria.habicht@etag.ee): miestnej organizátor.