HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ESFRI 20th Anniversary Conference: European Research Infrastructures at the heart of scientific discoveries

Podujatia

 • Začiatok
  25.03.2022, 09:00
 • Koniec
  25.03.2022, 17:45
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Académie des sciences
 • Miesto konania
  Paríž
 • Štát
  Francúzsko

V rámci francúzskeho predsedníctva v Rade Európskej únie a pod záštitou Francúzskej akadémie vied (Académie des sciences) bude Francúzsko hostiť 20. ročník konferencie ESFRI s názvom Európske výskumné infraštruktúry v srdci vedeckých objavov.

Na konferencii, ktorá sa bude konať 25. marca 2022 v Paríži, sa predstavia úspechy Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI), pričom sa zdôrazní úloha, ktorú zohráva pri zvyšovaní európskej excelentnosti vo výskume a inováciách.

Na konferencii sa stretnú kľúčoví aktéri vrátane politických expertov, manažérov infraštruktúr a popredných výskumníkov, aby diskutovali o nových trendoch a výzvach do budúcnosti. Konferencia poskytuje významnú príležitosť pozrieť sa na oblasti výskumu, ktoré sú závislé od služieb poskytovaných európskymi výskumnými infraštruktúrami. Niekoľko vynikajúcich vedcov sa podelí s publikom o svoje hlavné objavy a bude demonštrovať úžitok z jedinečných európskych výskumných infraštruktúr.

Úlohou ESFRI je podporovať súdržný prístup k tvorbe politiky o výskumných infraštruktúrach v Európe a konať ako inkubátor pre medzinárodné rokovania o konkrétnych iniciatívach. Fórum ESFRI pravidelne pripravuje Európsky orientačný plán výskumných infraštruktúr celoeurópskeho záujmu (ESFRI roadmap).

Program konferencie a registrácia

Zdroj: ESFRI, 2.3.2022, mob