HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ESCAPE to the Future

Podujatia

 • Začiatok
  25.10.2022, 08:30
 • Koniec
  26.10.2022, 15:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  ESCAPE
 • Miesto konania
  Kráľovský belgický inštitút prírodných vied v Bruseli
 • Štát
  Belgicko

ESCAPE (European Science Cluster of Astronomy & Particle physics ESFRI research infrastructures) je projektom programu Horizont 2020 a jedným z piatich zoskupení ESFRI, ktorého cieľom je vytvoriť všestranné riešenie na podporu implementácie EOSC, podporiť reciprocitu a posilniť spoločné kapacity v oblastiach astronómie a astrofyziky.

ESCAPE to the Future
Zdroj: projectescape.eu

Projekt ESCAPE spája skupinu projektov ESFRI so zosúladenými úlohami výskumu založeného na údajoch, s preukázanými schopnosťami riešiť rôzne štádiá pracovného toku údajov. Projekt ESCAPE sa zaoberá základným výskumom prostredníctvom doplnkových prístupov.

Na podporu implementácie EOSC vytvorila ESCAPE tzv. „EOSC Cell“, cezhraničné a multidisciplinárne prostredie. To umožní spoločenstvu EOSC prijať služby, elektronické infraštruktúry a správu údajov projektov ESFRI. „EOSC Cell“ tvorí päť služieb, ktoré presadzujú princípy otvorenej vedy:

 • Občianska veda – vstupná brána venovaná verejnosti prostredníctvom presadzovania občianskej vedy a komunikácie.
 • Dátová infraštruktúra pre otvorenú vedu (DIOS) – federalizovaná dátová infraštruktúra ako základ služby otvoreného prístupu k údajom pre projekty ESFRI v rámci projektu ESCAPE, ktorá sa týka dát na úrovni Exabyte.
 • ESFRI Science Analysis Platform (ESAP) – flexibilná vedecká platforma pre analýzu údajov s otvoreným prístupom.
 • Otvorený vedecký softvér a archív služieb (OSSR) – archív vedeckého softvéru výskumných infraštruktúr, ktorých sa týka ESCAPE.
 • Virtuálne observatórium (VO) – archív astronomických produktov a súvisiacich služieb.

Zameranie podujatia

Členovia zoskupenia budú zdieľať svoje výsledky a úspechy, rovnako predstavia služby projektu ESCAPE a budú diskutovať o budúcich výzvach v rámci spolupráce ESCAPE.

Kto by sa mal zúčastniť

Podujatie je primárne zamerané pre členov projektu ESCAPE, ako aj členov iných vedeckých zoskupení, členov EOSC asociácie, ESFRI a ďalších zástupcov vedeckej infraštruktúry. Rovnako vítaní sú členovia vedeckej komunity v oblasti astrofyziky, časticovej a jadrovej fyziky a takisto tí, ktorí sa vo všeobecnosti zaujímajú o služby ESCAPE a EOSC.

Registrácia

Záverečné podujatie ESCAPE sa uskutoční od 25. do 26. októbra 2022 na Kráľovskom belgickom inštitúte prírodných vied v Bruseli.

Zúčastnite sa podujatia osobne alebo online formou. V prípade záujmu zúčastniť sa osobne platí obmedzenie 150 registrácií, preto je potrebné sa registrovať, čo najskôr.

Podujatie je otvorené pre všetkých a zadarmo.

Registrácia na podujatie je otvorená do 24. septembra (vrátane).

Zdroj: https://projectescape.eu/, zverejnené: 12.8.2022, autor: onz