HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ESA OPS Industry Day

Podujatia

OPS Industry Day
Zdroj: ESA

Dňa 22. februára 2022 ESA srdečne pozýva delegátov, zástupcov priemyslu, akademickej obce a inštitúcií na svoj druhý OPS Industry Day.

V roku 2018 zorganizovalo Riaditeľstvo pre prevádzku prvý úspešný priemyselný deň OPS so zameraním na inovácie v oblasti inžinierstva vesmírnej prevádzky a vesmírnej bezpečnosti. Tým sa na zasadnutí Rady ministrov v roku 2019 zabezpečilo financovanie kompendia 19 činností v hodnote 16 miliónov EUR.

S cieľom nadviazať na tento úspech Riaditeľstvo pre prevádzku teraz organizuje druhý OPS Industry Day ako platformu na výmenu informácií s cieľom ďalej udržiavať súlad svojich súčasných a budúcich činností s potrebami zainteresovaných strán a partnerov. Očakáva sa, že výsledkom bude zvýšenie komerčnej konkurencieschopnosti vesmírneho priemyslu členských štátov v oblasti vesmírnej prevádzky a vesmírnej bezpečnosti.

Na podujatie je potrebné sa registrovať.

Termín konania podujatia: 22. február 2022, 09:00 – 17:30 (SEČ), online

Registrácia a viac informácií

Program

Zdroj: www.esa.int, zverejnené: 09.02.2022, autor: kha