HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ErasmusDays

Podujatia

 • Začiatok
  15.10.2020, 00:00
 • Koniec
  17.10.2020, 00:00
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
prvá strana publikácie

Pripravte sa na #ErasmusDays 2020! Aj tento rok bude pokračovať celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je vyzdvihnúť prínosy programu Erasmus+ a podeliť sa o skúsenosti a zážitky, ktoré získali jeho účastníci. Samotná iniciatíva bude prebiehať od 15. do 17. októbra 2020, registrácia aktivít na webstránke začne už 9. mája 2020.

Erasmusdays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojí do ErasmusDays prvýkrát a našim spoločným cieľom je čo najviac zviditeľniť program Erasmus+, tak aj naše úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy! Do iniciatívy sa môže zapojiť akákoľvek inštitúcia, ktorá realizovala projekt Erasmus+ na Slovensku a chcela by pomôcť v šírení vízie programu a podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti.

Ako sa zapojiť?

Zapojiť sa môžete organizovaním akéhokoľvek podujatia či aktivity, ktorá propaguje program Erasmus+ a jeho pozitívny dopad na žiakov a študentov, pedagógov, školy a vzdelávacie inštitúcie, či neustále sa učiacich dospelých, ktoré sa bude konať počas ErasmusDays, teda od 15. do 17. októbra 2020. Môžete zorganizovať:

 • výstavu fotografií z mobility v zahraničí,
 • besedu pre rodičov žiakov o projektoch, do ktorých sa škola zapája,
 • workshop využívajúci výstupy projektu pre verejnosť či ostatných zamestnancov vašej inštitúcie,
 • infostánok a kultúrny program na námestí/pred školou,
 • Erasmus+ kvapka krvi – spoločné darovanie krvi a pomoc tým, ktorí to potrebujú,
 • zelený Erasmus+ – jesenné upratovanie či čistenie verejného priestranstva vo vašom meste a mnoho iného. Fantázii sa medze nekladú!

Bližšie informácie nájdete na webstránke iniciatívy.