HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EOSC Symposium 2021

Podujatia

 • Začiatok
  15.06.2021, 09:00
 • Koniec
  18.06.2021, 15:15
 • Typ podujatia
  Sympózium
 • Organizátor
  EOSC Association
 • Miesto konania
  online

V dňoch 15. – 18. júna 2021 sa uskutoční najväčšie každoročné podujatie EOSC komunity, sympózium s názvom „EOSC Symposium 2021: Implementing an inclusive European Open Science Cloud“.

EOSC sympasioum 2021

Podujatie sa uskutoční online a bude zahŕňať aktuálne informácie venované budúcim výzvam EOSC v rámci programu Horizont Európa. Účastníci budú mať možnosť dozvedieť sa o prioritách EOSC počas implementačnej fázy v rokoch 2021 – 2027, o mechanizmoch zapojenia do EOSC na vnútroštátnej úrovni a o spolupráci medzi výskumnými infraštruktúrami a ekosystémom EOSC. Na podujatí bude tiež priestor na otvorené otázky týkajúce sa EOSC a asociácie EOSC.

Európsky cloud pre otvorenú vedu je celoeurópskou iniciatívou na podporu otvorenej vedy a otvorených inovácií. Vytvorenie asociácie EOSC v roku 2020 je kľúčovým krokom pre ďalšie aktivity iniciatívy.

Program podujatia a registrácia

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EOSC, 07.06. 2021, mob