HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EOSC Symposium 2020

Podujatia

Symposium EOSC 2020 spája výskumných pracovníkov, expertov na dáta, e-infraštruktúry, výskumné infraštruktúry, projekty EOSC, členov pracovnej skupiny EOSC a zástupcov členských štátov EU 27 a pridružených krajín, aby prediskutovali konečné kroky smerujúce k vytvoreniu prvej verzie European Cloud Science Science Cloud.

Dvojdňový program, ktorý organizujú EOSC Executive & Governing Boards s podporou EOSC Secretariat project, bude analyzovať pokrok EOSC po dvoch rokoch od svojho oficiálneho spustenia so zameraním na pridanú hodnotu EOSC pre európsku vedeckú komunitu.

Data-driven use cases (prípady použitia na základe dát), success stories (úspešná prax), zlyhania a skúsenosti získané z prvých dvoch rokov praxe EOSC, ale aj diskusie o strategickom programe výskumu a inovácií partnerstva EOSC v rámci budúceho programu Horizon Europe, budú formovať program tejto udalosti, ktorá bude kľúčovým medzníkom pri začatí druhej fázy EOSC.

Ak potrebujete akékoľvek informácie k tejto udalosti, kontaktujte prosím info@eoscsecretariat.eu

Celý program bude čoskoro zverejnený.

Zdroj: https://www.eoscsecretariat.eu/events/eosc-symposium-2020

Publikované 21.4.2020, autor: ndo