HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EOSC Symposium 2020

Podujatia

 • Začiatok
  19.10.2020, 09:30
 • Koniec
  22.10.2020, 15:45
 • Typ podujatia
  Sympózium
 • Organizátor
  EOSC Executive & Governing Boards

Najväčšie tohtoročné podujatie organizované výkonnými a správnymi radami EOSC (European Science Open Cloud) s podporou projektu sekretariátu EOSC sa bude konať 19. – 22. októbra 2020. Registrácia je bezplatná a končí sa 13. októbra 2020.

Podujatie bude analyzovať pokrok EOSC po dvoch rokoch od jeho oficiálneho uvedenia so zameraním na pridanú hodnotu EOSC pre európsku vedeckú komunitu.

Hlavné ciele tohtoročného sympózia:

 • ukázať hodnotu EOSC organizáciám vykonávajúcim výskum a financujúcim subjektom;
 • zapojiť nových členov do združenia EOSC;
 • zapojiť poskytovateľov EOSC vysvetlením, ako a prečo spájať služby s cieľmi.


Prípady použitia založené na dátach, úspešné príbehy, výzvy a skúsenosti z prvých dvoch rokov EOSC budú súčasťou diskusie, ktorá sa spája s vytvorením Strategického výskumného a inovačného programu (SRIA) pre partnerstvo EOSC v rámci budúceho programu Horizont Európa. Toto partnerstvo bude formovať program tohto podujatia a bude kľúčovým míľnikom smerom k zahájeniu druhej fázy EOSC.

Program

Registrácia

Zdroj: https://www.eoscsecretariat.eu, zverejnené: 1.10.2020, autor: rpa