HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EOSC Pillar: Záverečná konferencia

Podujatia

 • Začiatok
  25.10.2022, 10:00
 • Koniec
  27.10.2022, 14:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EOSC-Pillar
 • Miesto konania
  Bibliothèque nationale de France - François-Mitterrand Library
 • Štát
  Francúzsko

Zistite, ako regionálne projekty a národné iniciatívy poskytujú dôležité základy pre fungovanie a udržateľnosť EOSC.

Zdroj: eosc-pillar.eu

V rámci záverečnej konferencie EOSC-Pillar sa popri iných regionálnych projektoch a národných iniciatívach European Open Science Cloud (EOSC) zdôraznia niektoré hlavné výsledky projektu EOSC-Pillar, najmä to, ako poskytujú dôležité základy pre prevádzku a udržateľnosť EOSC. Cieľom podujatia je tiež vytvoriť fórum pre komunitu EOSC na európskej úrovni a zástupcov národných iniciatív, aby sa stretli a mali možnosť vytvoriť spoluprácu a zmysluplné aktivity.

Od začiatku júla 2019 projekt EOSC-Pillar pracoval s kľúčovými reprezentantmi národných iniciatív pre otvorenú vedu v Rakúsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku a Taliansku, s cieľom ich kontribúcie a pripravenosti implementácie zásad EOSC.

Aktivity projektu EOSC-Pillar

EOSC-Pillar analyzoval súčasný stav národných iniciatív, výpočtových, dátových služieb a podporoval ich konsolidáciu. Rovnako harmonizoval postupy poskytovania horizontálnych podporných služieb pre výskumné dáta v jednotlivých krajinách. EOSC-Pillar tiež spolupracoval s inými iniciatívami s cieľom dosiahnuť harmonizáciu pre inkluzívny EOSC. Podporoval využívanie FAIR dát na národnej úrovni v rámci vedeckých komunít a hraníc, umožnil prístup k nekomerčným nadnárodným službám prostredníctvom portálu EOSC, vybudoval aktívnu komunitu zainteresovaných strán podporujúcich EOSC v každej krajine a navrhol životaschopné obchodné modely pre udržateľné poskytovanie nadnárodných služieb.

Zároveň sa partnerské projekty usilovali o dosiahnutie podobných cieľov vo svojich regiónoch a národné inštitúcie sa snažili o lepšie zosúladenie s EOSC.

Záverečná konferencia

Cieľom konferencie je pochopiť, ako dobre sú vnútroštátne iniciatívy integrované do EOSC a na ktorých oblastiach je ešte potrebné pracovať. Ide o verejné podujatie, a preto sa odporúča, aby sa na ňom zúčastnili kľúčoví aktéri komunity EOSC.

Zaregistrujte sa už teraz! Počet miest je obmedzený.

Zdroj: https://www.eosc-pillar.eu/, zverejnené: 8.9.2022, autor: onz