HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ENVIRO 2022

Podujatia

 • Začiatok
  11.05.2022, 12:30
 • Koniec
  13.05.2022, 14:50
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EKOS PLUS
 • Miesto konania
  Hotel SOREA Trigan, Štrbské Pleso
 • Odkaz na webovú stránku
Konferencia ENVIRO 2022. Zdroj: https://www.ekosplus.sk

V dňoch 11. – 13. mája 2022 sa uskutoční konferencia ENVIRO 2022.

Hlavným cieľom odbornej konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ovzdušia, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT. Diskusia bude zameraná na pripravovanú novú legislatívu EIA a IPKZ s prepojením na nový zákon o výstavbe. Konferencia ENVIRO 2022 sa už tradične uskutoční v horskom prostredí, na Štrbskom Plese. Priamo z konferencie bude zabezpečené aj online vysielanie.

Hlavnými tematickými okruhmi konferencie budú:

 • EIA / IPKZ
 • OVZDUŠIE
 • OCHRANA PRÍRODY A BIODIVERZITY
 • ENERGETIKA A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
 • OVZDUŠIE
 • ODPADY
 • GHG
 • BREF / BAT

V rámci konferencie bude možné zúčastniť sa exkurzie v papierňach Mondi SCP v Ružomberku, kde bude predstavené najmodernejšie zariadenie na výrobu papiera z recyklovaného papiera v strednej Európe.

Podrobnejšie informácie o programe, prednášajúcich a účastníckych poplatkoch nájdete na stránke: https://www.ekosplus.sk/enviro

Na konferenciu je potrebné sa registrovať: https://www.ekosplus.sk/registracia

Konferencia prebehne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Zdroj: https://www.ekosplus.sk, zverejnené: 26. 4. 2022, autor: rpa