HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energy Week @ ETH 2020

Podujatia

Flyer Energy Week @ ETH 2020

24.-26. novembra 2020 o 16.00 hod. sa uskutoční „Energetický týždeň @ ETH“, ktorý sa bude tento rok konať online pod mottom „(R) Evolúcia energetického systému“. Organizátorom podujatia je Energy Science Center (ESC) na ETH Zürich.

V utorok a stredu 24. a 25. novembra 2020 sa uskutočnia dialógy so zameraním na celkovo šesť tém. Budú sa konať tiež úplne online. Po vstupnej prednáške budú príslušní odborníci k dispozícii na diskusiu a otázky.

Témy podujatia: „Solárna revolúcia“, „Revolúcia v oblasti skladovania“, „Revolúcia v mobilite“, „Revolúcia vďaka decentralizácii a digitalizácii“, „Scenáre vs. prognózy vs. realita“ a „Ekonomika, politika, spoločnosť a energetická revolúcia “.

Vo štvrtok bude na sympóziu simultánne tlmočenie do angličtiny a nemčiny. Ťažiskové dialógy sa v utorok a stredu uskutočnia v nemčine. Príspevky a diskusie v dialógových fórach budú prebiehať v nemčine a angličtine.

Vo štvrtok 26. novembra 2020, počas online sympózia, predstavitelia vedy, politiky a priemyslu predstavia a prediskutujú najnovšie poznatky o (R) Evolúcii energetických systémov. Okrem prezentácií o dvoch základných témach „Mobilita“ a „Technológie pre (R) Evolúciu energie“, získate tiež prehľad o politických energetických procesoch a práci energetických spoločností.

Registrácia

Termín registrácie: 19. november 2020.

Viac informácií

Zdroj: ETH Zürich, zverejnené: 9.11.2020, autor: rpa