HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energy Storage Europe

Podujatia

Tri udalosti v oblasti skladovania energie pod jednou strechou!

IRES konferencia

Na renomovanej vedeckej konferencii Medzinárodnej organizácie pre obnoviteľné zdroje energie budú predstavené najnovšie výsledky výskumu pre skladovanie obnoviteľných energií – rôzne možnosti aplikácie, rámcové podmienky a praktické príklady všetkých obnoviteľných zdrojov energie.

ESE konferencia

Konferencia ENERGY STORAG​​E EUROPE sa bude venovať možným problémom, ktoré vznikajú na ceste od výskumu až po uvedenie produktu na trh – obchodné modely, bezpečnostné otázky, finančné aspekty, štúdie o požiadavkách na budúce skladovanie, atď.

ESE-EXPO

ENERGY STORAGE EUROPE ponúka unikátne fórum pre vedúce výskumné ústavy a spoločnosti skladovacieho priemyslu a pokrýva všetky technológie úložiska energie.