HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Energy Efficiency

Podujatia

Medzinárodná sieť národných kontaktných bodov pre oblasť Energia Vás pozýva na partnerskú burzu venovanú oblasti energetickej účinnosti vo výzvach H2020.

Cieľom podujatia je:    

– predstaviť  hlavné témy v oblasti energetickej účinnosti (budovy, priemysel a služby, investície, zdroje energie a nariadenia)   

– prezentovať štatistiky a výsledky v danej oblasti     

– ponúknuť tipy na predloženie dobrého návrhu

Účastníci budú mať možnosť  predstaviť svoj projektový zámer a budovať konzorcium.