HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing RIS Hubs Conference 2023

Podujatia

 • Začiatok
  28.09.2023, 09:00
 • Koniec
  29.09.2023, 18:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  EIT Manufacturing
 • Miesto konania
  Sofia

EIT Manufacturing organizuje v dňoch 28. až 29. septembra 2023 RIS Hub konferenciu v Sofii, Bulharsko.

Toto podujatie bude príležitosťou dozvedieť sa viac o RIS aktivitách EIT Manufacturingu a úlohe, ktorú zohrávajú RIS Huby pri zvyšovaní inovačných kapacít svojich krajín. Na podujatí sa stretnú zainteresované strany z krajín a regiónov RIS a aj z iných členských štátov EÚ, ako aj zástupcovia z národných a regionálnych orgánov, EIT KICs spolu s ich členmi a partnermi, RIS Hubmi, univerzitami a MSP so záujmom o oblasť Deep Tech.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

Zdroj: EIT Manufacturing, 14.08.2023, erh