HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing RIS Hubs as Innovation Enablers

Podujatia

 • Začiatok
  24.11.2021, 09:00
 • Koniec
  24.11.2021, 13:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  EIT Manufacturing
 • Miesto konania
  online

EIT Manufacturing organizuje dňa 24. 11. 2021 v čase od 9:00 – 13:00h online podujatie pod názvom „EIT Manufacturing RIS Hubs as Innovation Enablers“.

V rámci podujatia sa účastníci dozvedia o aktivitách schémy Regional Innovation scheme (RIS) v rámci EIT Manufacturing ako aj spôsob akým RIS Hub-y pracujú s lokálnym ekosystémom a napomáhajú implementovaniu inovatívnych projektov v rámci oblasti výroby.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti, pričom pre oblasť výroby je to EIT Manufacturing.

Možnosť registrácie a viac informácií o podujatí

Zdroj: EIT Manufacturing, 02.11.2021, erh