HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Manufacturing Matchmaking Event

Podujatia

EIT Manufacturing naplánoval 3-dňový online matchmaking event ako prípravu na nadchádzajúcu výzvu na podávanie projektových návrhov na rok 2022. V rámci eventu bude pitch session, kde budú prezentované jednotlivé idey na projektové návrhy, do ktorých budú organizácie hľadať partnerov. Na stránke EIT Manufacturing by sa čoskoro mala otvoriť výzva na prihlasovanie projektových ideí na matchmaking event.

Matchmaking event sa bude konať od 23.02.2021 – 25.02.2021. Do termínu 15.02.2021 12PM CET bola otvorená možnosť registrácie projektových ideí inovatívnych MSP a start-upov, ktoré by chceli tieto idey prezentovať na matchmaking evente, odkaz na registráciu: Match Making Event 2021 – EIT manufacturing.

Predbežný program

Viac informácií o podujatí nájdete na: MatchMaking Event 2021 – EIT manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 27.01.2021, erh