HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EDF Information Day & Networking Event 2022

Podujatia

EDF Information Day & Networking
Zdroj: EK, DG DEFIS

V dňoch 30. júna a 1. júla 2022 organizuje Európska komisia EDF Information Day & Networking Event 2022 pre potenciálnych žiadateľov vo výzvach na predkladanie návrhov v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) 2022.

Ide o dvojdňové podujatie, ktoré pozostáva z informačného dňa 30. júna, na ktorom sa predstavia výzvy na predkladanie návrhov. Po ňom bude 1. júla nasledovať jednodňové tzv. brokerage a matchmaking podujatie. Celé podujatie prebehne v hybridnom režime a účastníci si môžu vybrať, či sa zúčastnia na mieste v Bruseli alebo online.

Účasť na podujatí je bezplatná, ale registrácia je nutná.

Termín konania podujatia: 30. jún – 1. júl 2022, Brusel, online

Termín na podávanie žiadostí o pitching: 15. jún 2022
Registrácia fyzickej účasti: do 23. júna 2022
Registrácia virtuálnej účasti: do 27. júna 2022

Viac informácií

Výzvy EDF 2022

#EUDefenceIndustry

Európsky obranný fond

Európsky obranný fond (EDF) je iniciatívou Európskej komisie na podporu spoločného obranného výskumu a vývoja a na podporu inovatívnej a konkurencieschopnej obrannej priemyselnej základne.

Fond dopĺňa a zintenzívňuje úsilie členských štátov. Podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami a výskumnými subjektami všetkých veľkostí a geografického pôvodu v EÚ. Týmto spôsobom fond ďalej integruje európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, rozvíja priemyselné zručnosti a kompetencie, ako aj inovačný potenciál európskeho priemyslu.

Pre EDF je na obdobie rokov 2021 – 2027 určený rozpočet vo výške takmer 8-miliárd EUR. Fond sa skladá z dvoch komplementárnych častí. „Výskumná zložka“ financuje spoločný výskum inovatívnych obranných technológií a „vývojová zložka“ spolufinancuje spoločný vývoj obranných výrobkov a technológií.

Zdroj: www.eu-defence-fund-info-days.eu, zverejnené: 7.6.2022, autor: kha