HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed

Podujatia

Podujatie: Dissemination and implementation of the OECD in vitro and in silico methods applicable to the safety and risk assessment of the chemicals, food, and feed

24. – 25. mája 2021 od 12:00 do 12:00 sa uskutoční medzinárodné vedecké sympózium zamerané na inovatívne toxikologické alternatívne metódy, ktoré nevyužívajú testy na zvieratách. Cieľom podujatia je zvýšiť expertnú úroveň vedy a výskumu v oblasti praktickej implementácie inovatívnych (alternatívnych) toxikologických metód, schválených v oficiálnych usmerneniach OECD.

Program

Sympózium spojí účastníkov so špičkovými odborníkmi z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej chemickej agentúry (ECHA) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Diskusie o používaní alternatívnych metód v strednej a východnej Európe sa zúčastnia experti z výskumných a vedeckých inštitúcií zo Slovenska a okolitých štátov. Súčasťou budú aj praktické ukážky práce s in silico nástrojmi ako je OECD QSAR Toolbox a EFSA OpenFoodTox a s in vitro s validovanými metódami.

Program 1. deň – 24. mája 2021
Program 2. deň – 25. mája 2021

Viac informácií:

V prípade potreby kontaktujte: lucia.milec@land.gov.sk a helena.kandarova@savba.sk

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 12. 5. 2021, autor: rpa